Blogg

Första hjälpen ger dig större chans att rädda liv!

Sverige har ett nytt utbildningsprogram
i Första hjälpen!

Det är stora förändringar i Första hjälpen programmet som Svenska HLR-rådet
presenterade 2016-10 i Göteborg på Svenska mässan.
I programmet finns kursbok för grundutbildning, instruktörsbok och huvudinstruktörsbok.
Utbildningsprogrammet är uppbyggt som alla HLR-rådets utbildningsprogram, i tre nivåer.
Första hjälpen och hjärt-lungräddning, kursbok 2016
Första hjälpen och hjärt-lungräddning, kursbok 2016
Idag, 2017-09-13, finns på HLR-rådets utbildningsregister 12877 personer
registrerade som har rätt grundkunskaper i Första hjälpen.
Vi har i Sverige 69153 instruktörer i HLR vuxen men bara 709 av
dem är även instruktörer i Första hjälpen!
Kompetens intyg för Lullan Backman

Kompetens intyg för Lullan Backman

Varför är det så viktigt för dig som beställer en utbildning i Första hjälpen
att instruktören har denna kompetens?
Det handlar om att nya riktlinjer ger dig som livräddare nya möjligheter att rädda liv.
Ett exempel.
I Sverige drabbas 26.600 personer av hjärtinfarkt varje år.
Det kan alltså vara livräddande (förhindra hjärtstopp) att livräddaren nu,
vid misstanke om hjärtinfarkt rekommenderas
att ge Acetylsalicylsyra till den drabbade….eller kanske är det du själv?
Misstanke om hjärtinfarkt? Larma 112, sätt dig upp och ta en Bamyl ( eller annat ASA-preparat)

Misstanke om hjärtinfarkt?
Larma 112, sätt dig upp och ta en halv Bamyl eller annat ASA-preparat, dos se film

 

Nedan har du lite mer information:
Svenska rådet för hjärt-lungräddning, www.hlr.nu
har utarbetat en nationell standard i första hjälpen.

Spridning av det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen på arbetsplatser,
i organisationer och till allmänheten kommer att rädda fler liv. 

Det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen 2016-10-11 kan få
en avgörande betydelse vid plötslig olycka eller sjukdom.
Det utgår från riktlinjer från ERC www.erc.edu.
Största förändringen har skett i första hjälpen vid

hjärtinfarkt

blödning

allergi

diabetes

nack-ryggskada


Det är därför viktigt att alla som utbildar i första hjälpen lär ut rätt. 

företagshälsovård

utbildningsföretag

idrottslärare

Vi har spelat in filmer i första hjälpen för att kvalitetssäkra första hjälpen i Sverige.
Titta gärna på länken för att se film, http://www.hlr.nu/forsta-hjalpenfilmer/

Mot bakgrund av detta vill vi erbjuda plats på
grund-och instruktörskursen i Första Hjälpen
enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram, www.hlr.nu.
Instruktören får ett lättanvänt utbildningsmaterial med instruktörsbok och bildspel.
GRUNDKURS  Första hjälpen:  25/9  kl. 13-16.30   även 13/11

INSTRUKTÖR Första Hjälpen:  26/9  kl. 08-17    även 14/11

Förkunskap: instruktör HLR-vuxen 
Plats: Fars Hatt i Kungälv
Kursledare: Johan och Lullan

Ytterligare tillfällen i höst. 13/11 dag 1 och 4/11, dag 2

Hoppas att ni vill veta mer!
Lullan

Alla kan göra något vid plötsligt oväntat hjärtstopp

När det oväntade plötsligt händer är det bra att vara
förberedd och ha kunskap om vad som ska göras.

I förra veckan berättade jag för ett femtio-tal pensionärer i PRO Hermansby
hur man handlar vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Läs gärna inlägget.

Först måste man förstå att det är ett hjärtstopp.
Personen är medvetslös,
och har slutat att andas eller andas med suckande, mycket djupa
oregelbundna andetag,
se handlingsplanen vuxen-HLR ( inga eller oregelbundna andetag)
Personen kan vara blek eller blålila i ansiktsfärgen.
Larma 112 och använd högtalarfunktionen.
Starta HLR, uppmana någon att hämta hjärtstartaren.
Många av pensionärerna har en mobiltelefon och nu skulle man gå hem och
träna på att använda högtalaren på sin telefon.

Jag visade hur man gör hjärt-lungräddning, HLR och många var framme
och tränade på dockorna. Både damerna och herrarna tryckte riktigt bra!
Hårt och snabbt: 30-två-mitt på!

IMG_0852

Hjärtstartaren är en maskin som kan starta hjärtat, den berättar vad du ska göra.
Tryck på startknappen och följ råden. Sätt fast elektroderna så snart du kan!

Passade på att berätta om Första Hjälpen vid hjärtinfarkt:

 1. Larma 112
 2. Ta en halv tablett Acetylsalicylsyra 150-300mg (ex. Bamyl, Aspirin eller likanade)
 3. Sätt dig upp i väntan på ambulansen

 

Vi har en kurs i Första hjälpen 2017-03-20 kl. 13-16 i Göteborg.
Anmälan till mig!

Informerade också om SMS-livräddarprojektet

Jag hade gärna stannat på kaffe och goda smörgåsar men måste skynda till nästa kurs i HLR
och el-olycksfall i Göteborg.

Tack Sune för att jag fick komma!

Hjärtinfarkt! Första hjälpen : larma 112, ta en halv Bamyl!

Nytt utbildningsprogram i Första Hjälpen!

De allra flesta känner någon som har drabbats av hjärtinfarkt.

 

Misstanke om hjärtinfarkt? Larma 112, sätt dig upp och ta en Bamyl ( eller annat ASA-preparat)

Misstanke om hjärtinfarkt?
Larma 112, sätt dig upp och ta en Bamyl ( eller annat ASA-preparat)

Du kan rädda dig själv och andra med rätt kunskap i Första Hjälpen.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat en nationell
standard i första hjälpen. 

Spridning av det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen på
arbetsplatser, i organisationer och till allmänheten kommer att rädda fler liv
.

Det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen utgår från riktlinjer från ERC
De nya riktlinjerna i första hjälpen kan få en avgörande betydelse vid plötslig olycka eller sjukdom.
Största förändringen har skett i första hjälpen vid hjärtinfarkt, brännskada, allergi och nack-ryggskada.

Nedan några av de nya riktlinjerna i korthet:

Misstanke om hjärtinfarkt: Larma 112, ge 150-300mg Acetylsalicylsyra
Diabetes: Vid plötslig försämring, uppmuntra att äta eller dricka, ge 15-20 gram
glukos vid lågt blodsocker ( 5-7 druvsockertabletter)
Allergisk chock: ge andra dosen adrenalin, om de först inte haft effekt inom 5-15 minuter
Blödning: stoppa yttre blödning genom att lägga direkt tryck på såret
Brännskada: kyl med vatten i minst 10 minuter. Brännblåsor täcks med ett löst förband
Epilepsi: kramper kan vara tecken på hjärtstopp, i alla åldrar. När krampanfallet
är över kontrollera andningen
Nack-ryggskada: begränsa ryggradens rörelse genom att stabilisera med händerna

Den av förändringarna som jag tror kommer att göra stor skillnad är att ge ASA vid
misstanke om hjärtinfarkt. Det är ju det som ambulanspersonalen gör, när det kommer fram till
en person med misstänkt hjärtinfarkt ge acetylsalicylsyra till den drabbade.
Nu kan du alltså själv ge den första dosen mycket tidigt.

Att snabbt kunna känna igen symtom vid hjärtinfarkt
t.ex bröstsmärta, kallsvett, yrsel, andfåddhet och ge första hjälpen i form av ASA, acetylsalicylsyra
(ex Treo, Asprin eller Bamyl) kan bli avgörande.
Forskning har visat att detta minskar dödligheten vid hjärtinfarkt.
Dessa mediciner har de allra flesta hemma eller på jobbet.
Inom de första minuterna vid misstanke om hjärtinfarkt kan rätt kunskap alltså få en helt avgörande betydelse!

Det är av stort värde att få spridning av de nya programmet både bland allmänheten men också till myndigheter
och organisationer.
Svenska HLR-rådet har arbetsgrupper som arbetar med att få spridning av kunskapen och
att implementera de nya riktlinjerna hos myndigheter osv.
Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren
gör något överhuvudtaget.
Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och
mod att ingripa är också något vi vill förmedla med utbildningen.

Vi arbetar i arbetsgruppen för HLR till allmänheten ,ett roligt och viktigt
uppdrag i Svenska rådet för hjärt-lungräddning,www.hlr.nu
Gruppen har utefter riktlinjer från ERC utformat utbildningsmaterialet på
grund-instruktörs- och huvudinstruktörsnivå.

De av HLR-rådet utbildade instruktörerna som är ca 400 stycken
utbildar med senaste riktlinjerna och med ett lättanvänt utbildningsmaterial.
Kursboken är obligatorisk att ha läst in före kursen, beställ här 
Vi har också spelat in filmer om första hjälpen, som är till god hjälp för instruktören vid
utbildningen i Första hjälpen.

En huvudinstruktörsutbildning i Första Hjälpen hölls 2017-01-20
på HLR-centrum i Göteborg med deltagare från hela landet.
I dagsläget finns ett 50-tal huvudinstruktörer i första hjälpen.
Johan Skogmalm och jag är så klart några av dem.
Vi kommer nu att öka vårt samarbete i utbildningar till företag och organisationer.
Inom kort kommer en ny web-sida www.saveheart.se

Vi räddar hjärtat -med hjärtat!

Vi räddar hjärtat- med hjärtat!

En trygghet för beställaren att veta vem som kommer att ge utbildningen!
Vi utbildar med värme och omsorg.

Trevlig helg!

Lullan

Världens största HLR-kongress, HLR2016, i Göteborg

Världens största HLR-kongress, HLR2016

Fantastiska dagar på Svenska mässan tisdag 2016-10-11 och onsdag 2016-10-12.

Pampigimg_0362 invigning med trumpetsolo av Magnus Johansson.

Föreläsare från Sverige och Danmark rapporterar om resultat av forskningsprojekt
och vad som pågår inom forskningen kring hjärtstopp och hjärt-lungräddning
i Sverige och utomlands. Program PDF
Information om de nya utbildningsprogrammen och materialet som
kan beställas på www.hlr.nu
Många utställare i mässhallen med erbjudanden och HLR-tävling.

 

Världens största HLR kongress

Världens största HLR kongress, 2600 HLR instruktörer från hela Sverige!

Antalet personer som överlever ett hjärtstopp ökar stadigt.
Senaste siffrorna visar att 1307 personer överlevde under 2015
varav 586 utanför sjukhus.
Majoriteten av dem som överlever har en väl bevarad cerebral funktion,
vilket innebär att de kan återgå till arbete helt eller delvis och klara det dagliga livet väl.

Svenska HLR-rådets arbetsgrupper presenterar uppdatering av de olika
utbildningsprogrammen som rör HLR i sjukvården och till allmänhet.

Första hjälpen programmet 2016

Första hjälpen programmet 2016

Ett nytt program i Första Hjälpen, utbildning från grundkurs till instruktörskurs
presenteras också av Johan Skogmalm. Johan och jag har arbetat intensivt med
utvecklingen från informationsmaterial i Första Hjälpen till kursbok
enligt riktlinjer i första hjälpen från ERC ( www.erc.edu) till färdig kursbok.
Instruktörsbok och Första Hjälpen i huvudinstruktörsboken.

Lullan informerar om Första hjälpen utbildningarna med kursbok och nya filmer.

Lullan informerar om Första hjälpen utbildningarna med kursbok och nya filmer.

En ny del i första hjälpen är epilesi/kramper som kan vara ett tecken på hjärtstopp.
I grundprogrammet har också tillkommit första hjälpen vid misstanke om nack-ryggskada
eftersom ca 300000 personer skadas vid fall så illa att de behöver söka vård.
Omkring 1700 personer dör varje år i fallolycka( Socialstyrelsen).
Här finns också en film att tillgå för instruktörerna.

Ny utbildningsfilm i Barn-HLR och nytt program för HLR. Utbildning i Barn-HLR och
första hjälpen blir framöver en kombination av Barn- HLR filmen och
delar ur ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning” som gäller barn.

img_0312

En mycket intressant föreläsning om hur svårt det kan vara för larmoperatören,
den som tar emot ditt 112-samtal, att förstå vilken hjälp den drabbade behöver.

Larmoperatören en viktig roll

Larmoperatören en viktig roll

Svårigheter att förstå om den drabbade har hjärtstopp är svårast om agonal andning,
oregelbunden, suckande, stönande andning,  förekommer vilket det gör i 45-55% av fallen.

Larmoperatören har svårigheter att bedöma andningen.

Larmoperatören har svårigheter att bedöma andningen.

Larmoperatörens roll blir allt viktigare att förmå inringaren att göra livräddande åtgärder
som hjärt-lungräddning. Larmoperatören kommer nu att förmå den som larmar att
använda högtalarfunktionen på sin telefon för att kunna använda båda händerna.

För oss som jobbar med HLR i samhället fick vi bland annat lite mer
information om hjärtstartarregistret, SMS livräddning och ett projekt i Norrbotten om ”Mobilräddare”.

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret

När det handlar om att rädda liv kommer det ibland till etiska ställningstaganden.
Arbetsgruppen för Etik inom HLR-rådet ledde en undersökning om hur
kongressen såg på olika etiska knäckfrågor.

Idrott och hjärtstopp, hur och om hjärtstopp kan förebyggas.
Ett sätt är screening och djupintervju om svimningsattacker under idrottsutövning
och hjärtfel i släkten för idrottare på elitnivå.

Avslutningsvis det som vi alla strävar till med våra utbildningar-att liv kan räddas.
Pris ”Årets hjärt-lungräddare” delades ut av Riksförbundet HjärtLungs
förbundsordförande Inger Ros.

Spektakulärt med en drönare som lyfte och flög inne i salen, lastad med hjärtstartare.
En verklighet framöver i glesbygd och i skärgården?

Drönare med hjärtstartare- en framtid på landsbygd och i skärgården?

Drönare med hjärtstartare- en framtid på landsbygd och i skärgården?

Stig Holmbergs HLR stipendium delades ut av
Svenska HLR-rådets ordförande, Johan Engdahl; till Stig själv.
Den hjärtläkare på Sahlgrenska i Göteborg som initierade utbildningsverksamheten
i HLR Sverige. Tidigare har han sagt att: alla HLR-instruktörer är mina gerillakrigare.

img_7531

Nu kunde blickande ut över hela hallen med 2600 HLR-instruktörer med glädje konstatera
att det blivit en hel gerilla-armé. Han tackades för sin insats med stående applåder.

Tack alla som bidragit till dessa givande dagar!

Svenska mässan och alla vi som packade väskor, planerat och samordnat. Allt fungerade perfekt!

En stort tack till Solveig Aune, som även ordnade så fin underhållning på kongressmiddagen!

img_7506

Tomas von Brömssen presenterar Linda Lampenius

Gladys de Pilar sjöng duett med John Kluge

Gladys de Pilar sjöng duett med John Kluge

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa er
med utbildning?

Kontakta oss!

Första hjälpen mer än att stoppa blödning!

Första hjälpen mycket mer än att stoppa blödning!

Tryckförband, stora sår

Tryckförband, stora sår

Vad tänker du på när du hör Första hjälpen?

De flesta tänker nog att det handlar om att lägga ett tryckförband för att stoppa en livshotande blödning.

Första hjälpen är mycket mer än så!

Svenska HLR rådet har utsett en arbetsgrupp ur ”arbetsgruppen för HLR till allmänheten”, att ta fram utbildningsmaterial i Första hjälpen.

Uppdraget handlar om att omvandla de nya riktlinjerna från ERC på engelska, som kom 2015, till

svenska förhållanden och skapa ett utbildningsprogram i Första Hjälpen på alla nivåer

 • grundutbildning
 • instruktörsutbildning
 • huvudinstruktörsutbildning

Svenska HLR-rådets kursbok heter: ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning”

Inför kursen rekommenderas kursdeltagaren att läsa in kursboken, för att sedan öva praktisk på bland annat hjärtläge, AKUT-testet med mera.

Redaktör för utbildningsmaterialet har varit Johan Skogmalm. Jag har varit behjälplig, kommit med idéer, språkförbättrat, strukturerat och korrekturläst.

Vi har jobbat intensivt och har lärt känna varandra väl, det har varit riktigt roligt.

I nästa vecka ska arbetet presenteras på HLR-kongressen på Svenska mässan som kommer att samla ca 2600 delegater.

 

Svenska HLR rådet rekommenderar att detta ska ingå i en första hjälpen kurs:

 • hjärtinfarkt (nya riktlinjer om ASA)
 • stroke
 • diabetes ( Ge druvsocker )
 • allergi (nya riktlinjer använd en andra injektionspenna….)
 • nackskada ( nya riktlinjer om nack-krage)
 • cirkulationssvikt (nya riktlinjer högläge ej aktuellt endast vid…)
 • blödning
 • kramper ( kan vara tecken på hjärtstopp)
 • brännskada ( nya riktlinjer kyl med vatten minst 10 minuter)

Beräknad tidsåtgång är ca 2 timmar och en kvart.

hjartlage-2016

Skådespelare Susanna Helldén, Teater Tofta

 

De båda filmerna som funnits tidigare om första hjälpen vid stroke och bröstsmärta har uppdaterats efter nya riktlinjer.

Nya filmer som beskriver viktiga moment som stabilt sidoläge, vändning mage till rygg och

första hjälpen vid misstanke om nackskada har filmats.

En film om Första hjälpen vid el-olycka avsedd för utbildning av framför allt lekmän kommer också

bli klar till HLR-kongressen. Filmen kompletterar ”Vägledning vid El-skada”.

Filmen är faktagranskad av Mattias Fahlberg, EIO, Göteborg

 

Utbildningsprogram för Instruktör i Första hjälpen och Huvudinstruktör är nu helt klart.

Instruktörsbok i Första hjälpen och Huvudinstruktörsbok, där fler utbildningar som vänder sig till allmänheten ingår är tryckta och klara.

Till instruktören har vi arbetat fram många verktyg som underlättar och kvalitetssäkrar utbildningsprogrammet.

och hjärt-lungräddning” i vilken även första hjälpen till barn ingår

i den ännu inte släppta upplagan.

Instruktören har tillgång till bildspel som följer alla delar i utbildningen.

För att hålla sig uppdaterad kan instruktören göra webb-utbildningen på www.hlr.nu

 

Alla företag ska ha någon form av första hjälpen utrustning, anpassad för verksamheten.

Det ska finnas tryckförband. Det behöver inte vara sterilt!

img_0120-1

Tryckförband

img_0119-1

Tryckförband

 

Det viktiga är att du vet hur du ska använda det.

Det är bra om er Första hjälpen tavla har en aktuell ”handlingsplan”, med HLR och första hjälpen.

Det finns många sorters Första hjälpen väskor och liknande.

Första hjälpen väska

Första hjälpen väska

HLR-rådets hemsida kan du beställa väskor med noga utvalt material eller så kontaktar du mig så skickar vi ett prisförslag.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om Första hjälpen kursens upplägg eller få andra råd om vad

ert företag ska ha för utrustning i första hjälpen.

Med kunskaper i första hjälpen kan du minska lidande och skadeutveckling och rädda liv.

Tänk på att det viktigaste är att du gör någonting vid en olycka!

 

Vid olycka eller sjukdom är det värsta du kan göra

– att inte göra något alls.

 

I höst utbildar vi och några till, instruktörer i Första hjälpen i Umeå, Lund och Stockholm.
Huvudinstruktörskurs planeras till januari 2017. Anmälan via www.hlr.nu

 

Vi hörs snart! Lullan