Blogg

Första hjälpen mer än att stoppa blödning!

Första hjälpen mycket mer än att stoppa blödning!

Tryckförband, stora sår

Tryckförband, stora sår

Vad tänker du på när du hör Första hjälpen?

De flesta tänker nog att det handlar om att lägga ett tryckförband för att stoppa en livshotande blödning.

Första hjälpen är mycket mer än så!

Svenska HLR rådet har utsett en arbetsgrupp ur ”arbetsgruppen för HLR till allmänheten”, att ta fram utbildningsmaterial i Första hjälpen.

Uppdraget handlar om att omvandla de nya riktlinjerna från ERC på engelska, som kom 2015, till

svenska förhållanden och skapa ett utbildningsprogram i Första Hjälpen på alla nivåer

 • grundutbildning
 • instruktörsutbildning
 • huvudinstruktörsutbildning

Svenska HLR-rådets kursbok heter: ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning”

Inför kursen rekommenderas kursdeltagaren att läsa in kursboken, för att sedan öva praktisk på bland annat hjärtläge, AKUT-testet med mera.

Redaktör för utbildningsmaterialet har varit Johan Skogmalm. Jag har varit behjälplig, kommit med idéer, språkförbättrat, strukturerat och korrekturläst.

Vi har jobbat intensivt och har lärt känna varandra väl, det har varit riktigt roligt.

I nästa vecka ska arbetet presenteras på HLR-kongressen på Svenska mässan som kommer att samla ca 2600 delegater.

 

Svenska HLR rådet rekommenderar att detta ska ingå i en första hjälpen kurs:

 • hjärtinfarkt (nya riktlinjer om ASA)
 • stroke
 • diabetes ( Ge druvsocker )
 • allergi (nya riktlinjer använd en andra injektionspenna….)
 • nackskada ( nya riktlinjer om nack-krage)
 • cirkulationssvikt (nya riktlinjer högläge ej aktuellt endast vid…)
 • blödning
 • kramper ( kan vara tecken på hjärtstopp)
 • brännskada ( nya riktlinjer kyl med vatten minst 10 minuter)

Beräknad tidsåtgång är ca 2 timmar och en kvart.

hjartlage-2016

Skådespelare Susanna Helldén, Teater Tofta

 

De båda filmerna som funnits tidigare om första hjälpen vid stroke och bröstsmärta har uppdaterats efter nya riktlinjer.

Nya filmer som beskriver viktiga moment som stabilt sidoläge, vändning mage till rygg och

första hjälpen vid misstanke om nackskada har filmats.

En film om Första hjälpen vid el-olycka avsedd för utbildning av framför allt lekmän kommer också

bli klar till HLR-kongressen. Filmen kompletterar ”Vägledning vid El-skada”.

Filmen är faktagranskad av Mattias Fahlberg, EIO, Göteborg

 

Utbildningsprogram för Instruktör i Första hjälpen och Huvudinstruktör är nu helt klart.

Instruktörsbok i Första hjälpen och Huvudinstruktörsbok, där fler utbildningar som vänder sig till allmänheten ingår är tryckta och klara.

Till instruktören har vi arbetat fram många verktyg som underlättar och kvalitetssäkrar utbildningsprogrammet.

och hjärt-lungräddning” i vilken även första hjälpen till barn ingår

i den ännu inte släppta upplagan.

Instruktören har tillgång till bildspel som följer alla delar i utbildningen.

För att hålla sig uppdaterad kan instruktören göra webb-utbildningen på www.hlr.nu

 

Alla företag ska ha någon form av första hjälpen utrustning, anpassad för verksamheten.

Det ska finnas tryckförband. Det behöver inte vara sterilt!

img_0120-1

Tryckförband

img_0119-1

Tryckförband

 

Det viktiga är att du vet hur du ska använda det.

Det är bra om er Första hjälpen tavla har en aktuell ”handlingsplan”, med HLR och första hjälpen.

Det finns många sorters Första hjälpen väskor och liknande.

Första hjälpen väska

Första hjälpen väska

HLR-rådets hemsida kan du beställa väskor med noga utvalt material eller så kontaktar du mig så skickar vi ett prisförslag.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om Första hjälpen kursens upplägg eller få andra råd om vad

ert företag ska ha för utrustning i första hjälpen.

Med kunskaper i första hjälpen kan du minska lidande och skadeutveckling och rädda liv.

Tänk på att det viktigaste är att du gör någonting vid en olycka!

 

Vid olycka eller sjukdom är det värsta du kan göra

– att inte göra något alls.

 

I höst utbildar vi och några till, instruktörer i Första hjälpen i Umeå, Lund och Stockholm.
Huvudinstruktörskurs planeras till januari 2017. Anmälan via www.hlr.nu

 

Vi hörs snart! Lullan

Det är alltid bättre att göra något, än inget alls, i en livshotande situation

Det är alltid bättre att göra något än inget alls i en livshotande situation men kunskap

bidrar till ökad överlevnad

Utbilda dig i Första hjälpen och HLR!

Jag har utbildat mer än 7000 personer nu.
Vi utbildar efter Svenska HLR-rådets riktlinjer, www.hlr.nu  och

utbildningsprogram i Vuxen-HLR och Barn-HLR.
Vi utbildar i första hjälpen enligt senaste riktlinjerna från ERC, www.erc.edu.

Jag ställer alltid frågor till kursdeltagarna om någon har ringt 112 någon gång
eller gjort en livräddande insats.

Det är fascinerande men inte förvånande att man inte ser på sig själv som en livräddare

när man hjälpt barn eller vuxen att få bort något som har fastnat i halsen.

Man gör oftast enligt utbildningsprogrammen men inte alltid.
Det är alltid bättre att göra något än inget alls.

Uppfinningsrikedomen är otrolig. En kursdeltagare hade ”fiskat upp” en spagetti som

fastnat i halsen på ett barn, med en pincett
som fanns i förskolans Första hjälpen väska!

En mamma berättar om barnet, en baby ungefär 8 månader gammal, som plötsligt fick
en ansträngd väsande andning. Hon uppsökte läkare men man fann inget
anmärkningsvärt vid undersökningen.
Mamman och babyn fick gå hem.
På kvällen skulle hon byta på barnet och la ner det på skötbordet.
Plötsligt kom den där väsande andningen tillbaka.
Hon blev rädd och satte barnet mycket hastigt upp på sköt bordet.
Ut flög en del av en liten tryckknapp från en babytröja!
Den snabba uppresningen orsakade ett plötsligt högt tryck i andningsvägarna som
stötte ut knappen.
En otrolig och helt säkerligen avgörande handling.

Många berättar också hur de själva har satt i halsen och blivit räddade, både
i vuxen ålder men också som barn. Kunskapen är gammal nu…läs om Heimlich,
mannen som själv vid 96 års ålder och själv fick använda handlingsplanen han
skapat många år tidigare!

Många fler fantastiska historier som livräddare har berättat finns i mitt huvud.
Jag har ett av de roligaste jobben som finns, något nytt och fantastiskt varje dag!

Det kan också gå till, precis som vi har lärt ut.
En vecka efter kursen i Barn-HLR händer detta:

Barnen i en förskola fick tacos till lunch, bland annat taco-chips.
Ett litet barn som var 1 1/2 år satte en bit chips i halsen. Livräddaren såg att han blev
ledsen och ändrade färg i ansiktet.
Hon drog barnstolen nära sig och vände lite på barnet, böjde det framåt, slog i ryggen
några gånger precis som vi visade på HLR utbildningen

Kan inte andas! Börja med ryggslag!

Kan inte andas! Börja med ryggslag!

Barnet tittade på henne med ledsna ögon, började hosta och till slut kom chipsen
upp som satt i halsen.
Det kom ut även slem och annat mat.
Barnet hostade några gånger och kunde sedan andas!

Livräddaren gav barnet vatten efteråt och allt kändes bra.
”Efter HLR-utbildning vet man vad som behövs göras i sådant fall och jag
känner att jag har blivit modigare och fått bra kunskaper vad
det gäller kvävningsolyckor”.

 

Nu utnyttjar vi det fina torkvädret och tvättar vi baby-dockans kläder
och har storrengöring av övningsdockorna.
Dockorna blir som nya inför höstens kurser.

Barn-HLR tvätt

 

Trevlig sommar!

 

Lullan

Radio syn intervju på Qoola Qvinnors vårmässa

Synskadade kan tillägna sig Första hjälpen kunskaper!

Efter en rolig dag med utbildning av dagbarnvårdare för
Kungsbacka kommun i Barn-HLR och första hjälpen
besökte jag Qoola Qvinnors Vårmässa på Restaurang Ullevi gatan torsdag 7/4, jag var där strax eter att mässan öppnat.

Siv Thuresdotter QQ mässan_n

Siv Thuresdotter arrangör och Brita Hahne

Massor med fantastiska utställare mingel, toppenutställare, tjänster och produkter, modevisning och sång.

Lullan, Anita och Eva-Lena QQ vårmässa 2016

Lullan, Anita och Eva-Lena QQ vårmässa 2016 (foto Siv Thuresdotter))

Jag hade stämt träff men Eva -Lena som också är medlem i Qoola Qvinnor som denna dag
var ledsagare för Anita Johansson från Nossebro.
Anita är blind. Jag träffade henne första gången på Qoola Qvinnors affärsresa till Kroatien 2013.
Anita har arbetat som läkarsekreterare, men när datorn kom in i verksamheten kunde hon som icke seende
inte längre arbeta med det.
Hon arbetar nu som reporter på Radiosyn, sändning torsdagar kl.19.
Anita är full av energi  och gör ett fantastiskt jobb. Hon ordnar träffar med intressanta personer och gör intervjuer,
spelar och sjunger och är ute i samhället och informerar om hur det är att vara blind och vilka hjälpmedel som finns.

Anita Johansson Radiosyn intervjuar Lullan

Anita Johansson Radiosyn intervjuar Lullan (foto Eva-Lena Ivarsson)

Vi har länge tänkt att Anita skulle göra en intervju med anledning av att, på mitt initiativ, Svenska HLR-rådets
kursböcker i ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning till vuxna” och Barn-HLR nu finns inlästa och går att låna på Legimus.
Omarbetning av kursprogrammen utefter nya riktlinjer pågår i HLR rådets arbetsgrupper och jag som
medarbetare i Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för HLR till allmänhet ska söka projektmedel att via Legimus göra en
ny inläsning av boken i ” Första hjälpen”. Boken blir klar i höst och presenteras på HLR kongressen i Göteborg 11-12
oktober på Svenska mässa i Göteborg.

Länk till intervjun som sänds i Radio Vara och finns även på Radiosyns hemsida.

Jag hoppas att böckerna kommer att lånas och att även synskadade eller personer med lässvårigheter
kommer att upptäcka att detta finns och kunna rädda liv.
Man behöver inte kunna se för att kunna rädda liv!
Även om man inte ser kan man lyssna efter andningsljud eller känna om man känner en
luftström mot kinden vid utandning:
SE LYSSNA KÄNN efter andning arbetar vi med i utbildningsprogrammet.
Läste om en blind man i Borås som släckt en brand.

Allt är möjligt om man bara vill!

Film om Första hjälpen vid el-olycka

I fredags var vi i Jonsered på House of vision och spelade in filmer för

Svenska rådet för hjärt-lungräddning.
Studion ligger naturskönt i Jonsered där Säveån är som mest strid.
Ett härligt vår-brus!
Den gamla byggnaden i tegel med högt i tak hade utsikt över ån. Väl inne hörde man inget av vår-
ljuden utanför.

Jonsered, House of Vision

Jonsered, House of Vision

Vi välkomnades av Mathias och Daniel och Daniel(SIC!). Kaffe och fralla och genomgång av
programmet för dagen.
Johan och jag startar med hur man lägger ett tryckförband, hjärtläge och hur man vänder från mage
till rygg om man är osäker på hur andningen är, hos en medvetslös person.
Johan fick vara ”medvetslös” för att visa tydligt hur man öppnar luftvägen i sidoläget, han har en
längre hals än jag.
Jag har skrivit manus till filmen om Första hjälpen vid elolycka. Filmen kommer att bli ett
komplement till foldern ”Vägledning vid el-olycka” ( EIO, Elektrikerna och Elsäkerhetsverket).
Filmen inleds med en intervju med en man som ”fastnat” i strömmen. Han berättar om hur det
kändes och hur rådigt hans arbetskamrater hjälpte honom, la honom på en brits och tillkallade
ambulans.

Intervju med Tomas Olsson som drabbats av strömgenomgång

Intervju med Tomas Olsson som drabbats av strömgenomgång

Fint och riktigt omhändertagen på Kungälvs Sjukhus med EKG övervakning ett dygn.
Skador vid strömgenomgång kan orsaka brännskador, muskelkramp med vätskeförlust, skador på
nervbanor och njurar och hjärtstopp.
Vi illustrerar i fösta scenen att det går bra, att Johan är vaken efter att jag ryckt tag i hans jacka och
fått loss honom från strömmen.
köket skruva el IMG_8762

Jag larmar 112 och säger att Johan fått ström i sig.
Man kan använda något isolerande föremål som en bräda, en trästol eller liknande om man inte
snabbt kan bryta strömmen genom att dra ur en kontakt om det är en maskin som blivit
strömförande eller att personen har blöta kläder. Tänk på (L) livsfarligt läge! Ta inte i bar hud då kan
du också få ström i dig!

Om strömmen passerar hjärtat är risken stor att hjärtat stannar.
I det andra fallet visar vi hjärtstopp, uppmanar ”Gustav” att larma 112 och hämta hjärtstartare
Jag startar HLR.
Vid strömstöt om personen står på en stege eller högt upp kan stöten orsaka att personen faller ner.
På elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om el-olyckor

Fallskada orsakad av elektrisk stöt

Fallskada orsakad av elektrisk stöt

 

Tänk på hur du närmar dig en person som du
misstänker kan ha en nackskada.
Vi visar stabilisering av nacken i väntan på ambulans.
Det ska bli så spännande att se ett första klipp från filmen.
Mycket arbete kvarstår också med text
och speaker-röst.
Daniel hjälpte oss med filmen om första hjälpen
vid stroke, bröstsmärta, allergi,
diabetes, brännskada så vi vet att det kommer bli bra.
Daniel jobbar även på ambulansen så han kan
ju detta, vilket underlättar vid klippningen.

 

Lullan och Johan nöjda med dagen i filmstudion

Lullan och Johan nöjda med dagen i filmstudion

Denna film görs som ett projekt i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, http://www.hlr.nu/
Vi som jobbat med filmerna i första hjälpen arbetar i gruppen HLR till allmänhet.

Min vision-rädda fler liv vid plötsligt hjärtstopp i Kungälvs kommun

Jag har en vision

På en nätverksträff för HLR- instruktörer i Göteborg 9 december 2015
presenterade professor Johan Herlitz siffror för överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus.

Bäst i Västra Götalands regionen med en överlevnad på 14,1 % var Kungälvs sjukhus.

Överlevnad sjukhus 2013-2014

Hjärtstopp utanför sjukhus

Under våren 2016 kommer projekt SMS livräddare att starta i hela Västra Götalands regionen.
Projektet har funnits i Stockholm och mycket goda resultat har kunnat redovisas.
Hjärtstopp utanför sjukhus är ett hälsoproblem.
Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden.
Varje år avlider cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige.
I Europa beräknas 275 000 människor årligen drabbas av hjärtstopp.

HLR före ambulans

Min vision
är att när nu projektet startar, ska
Kungälvs kommun vara i topp med flest överlevare vid plötsligt hjärtstopp
även utanför sjukhus

när summering görs!

Hur ska vi nå dit?

• Vi satsar på att hjälpas åt att sprida informationen om vad SMSlivräddare innebär.
• Vi utbildar många på företag, kommunen och i organisationer.
• Vi hoppas att det kommer att finnas, åtminstone en, publik hjärtstartare i kommunen
• Vi ser till att kunskaper i hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare, är aktuella.
• Vi arbetar för att få en jämn fördelning av hjärtstartare i kommunen.
• Vi arbetar för att alla som har en hjärtstartare ska registrera den på hjärtstartarregistret
• Vi arbetar för att hjärtstartare ska vara tydligt uppmärkt och en skylt ska finnas på entré dörr, väl synlig för SMS livräddaren.
• Vi arbetar för att kommunens hemsida ska information om var hjärtstartare finns i kommunala anläggningar och ge information om hur de används
på samma sätt som i Kungsbacka kommun.
• Vi informerar om projektet på möten, träffar och mässor
• Jag har anmält mig till SMSlivräddarprojektet och hoppas att fler kommer att göra det.

Tack

till professor Johan Herlitz

som har gett mig bilderna.

Hjärtliga hälsningar Lullan