Instruktören, Lullan Backman

Lullan Backman är intensivvårdssjuksköterska, 1982 och HLR- instruktör sedan 1999.
Utbildningarna följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram från 2016.
Vi har utbildat mer än 7000 personer.

Lullan utbildar på ett pedagogiskt sätt med aktuell kunskap,
stor entusiasm och med förståelse- baserad utbildning med
övningar och enkla förklaringsmodeller.
Flera kursdeltagare har räddat liv eller gjort första hjälpen.
(Anneli, Carina P, Rickard, Carina, en tandsköterska, en person
vid arbetsplatsolycka, Ann-Sofi och Ulrika).
En man som drabbats av plötsligt oväntat hjärtstopp
i Kungälv räddas, liksom flera som satt i halsen,
både barn och vuxna, nu senast i maj på en förskola i Ale kommun.