Hjärtinfarkt! Första hjälpen : larma 112, ta en halv Bamyl!

Nytt utbildningsprogram i Första Hjälpen!

De allra flesta känner någon som har drabbats av hjärtinfarkt.

 

Misstanke om hjärtinfarkt? Larma 112, sätt dig upp och ta en Bamyl ( eller annat ASA-preparat)

Misstanke om hjärtinfarkt?
Larma 112, sätt dig upp och ta en Bamyl ( eller annat ASA-preparat)

Du kan rädda dig själv och andra med rätt kunskap i Första Hjälpen.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat en nationell
standard i första hjälpen. 

Spridning av det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen på
arbetsplatser, i organisationer och till allmänheten kommer att rädda fler liv
.

Det nya utbildningsprogrammet i första hjälpen utgår från riktlinjer från ERC
De nya riktlinjerna i första hjälpen kan få en avgörande betydelse vid plötslig olycka eller sjukdom.
Största förändringen har skett i första hjälpen vid hjärtinfarkt, brännskada, allergi och nack-ryggskada.

Nedan några av de nya riktlinjerna i korthet:

Misstanke om hjärtinfarkt: Larma 112, ge 150-300mg Acetylsalicylsyra
Diabetes: Vid plötslig försämring, uppmuntra att äta eller dricka, ge 15-20 gram
glukos vid lågt blodsocker ( 5-7 druvsockertabletter)
Allergisk chock: ge andra dosen adrenalin, om de först inte haft effekt inom 5-15 minuter
Blödning: stoppa yttre blödning genom att lägga direkt tryck på såret
Brännskada: kyl med vatten i minst 10 minuter. Brännblåsor täcks med ett löst förband
Epilepsi: kramper kan vara tecken på hjärtstopp, i alla åldrar. När krampanfallet
är över kontrollera andningen
Nack-ryggskada: begränsa ryggradens rörelse genom att stabilisera med händerna

Den av förändringarna som jag tror kommer att göra stor skillnad är att ge ASA vid
misstanke om hjärtinfarkt. Det är ju det som ambulanspersonalen gör, när det kommer fram till
en person med misstänkt hjärtinfarkt ge acetylsalicylsyra till den drabbade.
Nu kan du alltså själv ge den första dosen mycket tidigt.

Att snabbt kunna känna igen symtom vid hjärtinfarkt
t.ex bröstsmärta, kallsvett, yrsel, andfåddhet och ge första hjälpen i form av ASA, acetylsalicylsyra
(ex Treo, Asprin eller Bamyl) kan bli avgörande.
Forskning har visat att detta minskar dödligheten vid hjärtinfarkt.
Dessa mediciner har de allra flesta hemma eller på jobbet.
Inom de första minuterna vid misstanke om hjärtinfarkt kan rätt kunskap alltså få en helt avgörande betydelse!

Det är av stort värde att få spridning av de nya programmet både bland allmänheten men också till myndigheter
och organisationer.
Svenska HLR-rådet har arbetsgrupper som arbetar med att få spridning av kunskapen och
att implementera de nya riktlinjerna hos myndigheter osv.
Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren
gör något överhuvudtaget.
Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och
mod att ingripa är också något vi vill förmedla med utbildningen.

Vi arbetar i arbetsgruppen för HLR till allmänheten ,ett roligt och viktigt
uppdrag i Svenska rådet för hjärt-lungräddning,www.hlr.nu
Gruppen har utefter riktlinjer från ERC utformat utbildningsmaterialet på
grund-instruktörs- och huvudinstruktörsnivå.

De av HLR-rådet utbildade instruktörerna som är ca 400 stycken
utbildar med senaste riktlinjerna och med ett lättanvänt utbildningsmaterial.
Kursboken är obligatorisk att ha läst in före kursen, beställ här 
Vi har också spelat in filmer om första hjälpen, som är till god hjälp för instruktören vid
utbildningen i Första hjälpen.

En huvudinstruktörsutbildning i Första Hjälpen hölls 2017-01-20
på HLR-centrum i Göteborg med deltagare från hela landet.
I dagsläget finns ett 50-tal huvudinstruktörer i första hjälpen.
Johan Skogmalm och jag är så klart några av dem.
Vi kommer nu att öka vårt samarbete i utbildningar till företag och organisationer.
Inom kort kommer en ny web-sida www.saveheart.se

Vi räddar hjärtat -med hjärtat!

Vi räddar hjärtat- med hjärtat!

En trygghet för beställaren att veta vem som kommer att ge utbildningen!
Vi utbildar med värme och omsorg.

Trevlig helg!

Lullan