Världens största HLR-kongress, HLR2016, i Göteborg

Världens största HLR-kongress, HLR2016

Fantastiska dagar på Svenska mässan tisdag 2016-10-11 och onsdag 2016-10-12.

Pampigimg_0362 invigning med trumpetsolo av Magnus Johansson.

Föreläsare från Sverige och Danmark rapporterar om resultat av forskningsprojekt
och vad som pågår inom forskningen kring hjärtstopp och hjärt-lungräddning
i Sverige och utomlands. Program PDF
Information om de nya utbildningsprogrammen och materialet som
kan beställas på www.hlr.nu
Många utställare i mässhallen med erbjudanden och HLR-tävling.

 

Världens största HLR kongress

Världens största HLR kongress, 2600 HLR instruktörer från hela Sverige!

Antalet personer som överlever ett hjärtstopp ökar stadigt.
Senaste siffrorna visar att 1307 personer överlevde under 2015
varav 586 utanför sjukhus.
Majoriteten av dem som överlever har en väl bevarad cerebral funktion,
vilket innebär att de kan återgå till arbete helt eller delvis och klara det dagliga livet väl.

Svenska HLR-rådets arbetsgrupper presenterar uppdatering av de olika
utbildningsprogrammen som rör HLR i sjukvården och till allmänhet.

Första hjälpen programmet 2016

Första hjälpen programmet 2016

Ett nytt program i Första Hjälpen, utbildning från grundkurs till instruktörskurs
presenteras också av Johan Skogmalm. Johan och jag har arbetat intensivt med
utvecklingen från informationsmaterial i Första Hjälpen till kursbok
enligt riktlinjer i första hjälpen från ERC ( www.erc.edu) till färdig kursbok.
Instruktörsbok och Första Hjälpen i huvudinstruktörsboken.

Lullan informerar om Första hjälpen utbildningarna med kursbok och nya filmer.

Lullan informerar om Första hjälpen utbildningarna med kursbok och nya filmer.

En ny del i första hjälpen är epilesi/kramper som kan vara ett tecken på hjärtstopp.
I grundprogrammet har också tillkommit första hjälpen vid misstanke om nack-ryggskada
eftersom ca 300000 personer skadas vid fall så illa att de behöver söka vård.
Omkring 1700 personer dör varje år i fallolycka( Socialstyrelsen).
Här finns också en film att tillgå för instruktörerna.

Ny utbildningsfilm i Barn-HLR och nytt program för HLR. Utbildning i Barn-HLR och
första hjälpen blir framöver en kombination av Barn- HLR filmen och
delar ur ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning” som gäller barn.

img_0312

En mycket intressant föreläsning om hur svårt det kan vara för larmoperatören,
den som tar emot ditt 112-samtal, att förstå vilken hjälp den drabbade behöver.

Larmoperatören en viktig roll

Larmoperatören en viktig roll

Svårigheter att förstå om den drabbade har hjärtstopp är svårast om agonal andning,
oregelbunden, suckande, stönande andning,  förekommer vilket det gör i 45-55% av fallen.

Larmoperatören har svårigheter att bedöma andningen.

Larmoperatören har svårigheter att bedöma andningen.

Larmoperatörens roll blir allt viktigare att förmå inringaren att göra livräddande åtgärder
som hjärt-lungräddning. Larmoperatören kommer nu att förmå den som larmar att
använda högtalarfunktionen på sin telefon för att kunna använda båda händerna.

För oss som jobbar med HLR i samhället fick vi bland annat lite mer
information om hjärtstartarregistret, SMS livräddning och ett projekt i Norrbotten om ”Mobilräddare”.

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret

När det handlar om att rädda liv kommer det ibland till etiska ställningstaganden.
Arbetsgruppen för Etik inom HLR-rådet ledde en undersökning om hur
kongressen såg på olika etiska knäckfrågor.

Idrott och hjärtstopp, hur och om hjärtstopp kan förebyggas.
Ett sätt är screening och djupintervju om svimningsattacker under idrottsutövning
och hjärtfel i släkten för idrottare på elitnivå.

Avslutningsvis det som vi alla strävar till med våra utbildningar-att liv kan räddas.
Pris ”Årets hjärt-lungräddare” delades ut av Riksförbundet HjärtLungs
förbundsordförande Inger Ros.

Spektakulärt med en drönare som lyfte och flög inne i salen, lastad med hjärtstartare.
En verklighet framöver i glesbygd och i skärgården?

Drönare med hjärtstartare- en framtid på landsbygd och i skärgården?

Drönare med hjärtstartare- en framtid på landsbygd och i skärgården?

Stig Holmbergs HLR stipendium delades ut av
Svenska HLR-rådets ordförande, Johan Engdahl; till Stig själv.
Den hjärtläkare på Sahlgrenska i Göteborg som initierade utbildningsverksamheten
i HLR Sverige. Tidigare har han sagt att: alla HLR-instruktörer är mina gerillakrigare.

img_7531

Nu kunde blickande ut över hela hallen med 2600 HLR-instruktörer med glädje konstatera
att det blivit en hel gerilla-armé. Han tackades för sin insats med stående applåder.

Tack alla som bidragit till dessa givande dagar!

Svenska mässan och alla vi som packade väskor, planerat och samordnat. Allt fungerade perfekt!

En stort tack till Solveig Aune, som även ordnade så fin underhållning på kongressmiddagen!

img_7506

Tomas von Brömssen presenterar Linda Lampenius

Gladys de Pilar sjöng duett med John Kluge

Gladys de Pilar sjöng duett med John Kluge

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa er
med utbildning?

Kontakta oss!