Media

Kungälvs posten 12 januari 2018

Reportage av Katarina Berg om det nya utbildningsprogrammet
i Första Hjälpen.

Larma 112, sätt i hjärtläge och ge acetylsalicylsyra 150-300 mg

 

 

 

 

Pirate Rock 9 oktober 2017

Antonina och Christian intervjuar mig om om livräddning,
hjärtstopp och SMS-livräddare.

Lyssna här!

Praktiskt Båtägande nr 9 september 2017

Stort informativt reportage om Första hjälpen s. 64-69. ”Bättre förberedd när olyckan är framme”.
Text: Joakim Hermansson

Praktiskt Båtägande reportage om Första Hjälpen

Praktiskt Båtägande reportage om Första Hjälpen

 

Praktiskt Båtägande 2017 Första hjälpen

 IMG_2674IMG_2672IMG_2673

Första hjälpen, Praktiskt Båtägande sept. 2017

Första hjälpen, Praktiskt Båtägande sept. 2017

Kungälvs Posten 22 augusti 2017

Den 21 april 2017 var det boksläpp på Trankärrsgården.
En företagare från varje kommun i Västra Götaland har fått beskriva om att starta driva och vilka mål man har.
Heartex Första Hjälpen AB utvald från Kungälvs kommun, en av 3447 i kommunen.
En idé från Företagarna om att sprida kunskap om soloföretagare.

Minst & Flest -en viktig bok om soloföretagare

Minst & Flest -en viktig bok om soloföretagare

Hälsa nr 4 2017

Tidningen Hälsa sprider kunskap om första hjälpen vid hjärtinfarkt till sina läsare.

Tidningen Hälsa sprider kunskap om första hjälpen vid hjärtinfarkt till sina läsare.

 

 

 

 

 

 

Kungälvs Posten 2017-03-21

PRO lär sig hjärt-lungräddning på inlandsgården

PRO lär sig hjärt-lungräddning på inlandsgården

 

 

Kungälvs posten , Alla hjärtans dag” 2017

Första Hjälpen vid hjärtinfarkt. Kungälvs Posten 2017-02-14

Första Hjälpen vid hjärtinfarkt. Kungälvs Posten 2017-02-14

Långedrags Sjöscoutkår 2016-12-07

 

langedragssjoscoutkar-2016

Långedrags sjöscoutkår. Ungdomarna lär sig att rädda varandra vid drunkning,
medvetslöshet mm.
De övar på ”person” i sin egen ålder.
Aktiva och intresserade att rädda varandra och även vuxna!

 

 

 

Kungälvs-Posten 2016-11-15

Ny app som kan rädda liv

Ny app som kan rädda liv

Nu finns SMS-livräddare i hela Västar Götalands regionen. Start 2016-10-03!
Det är ett forskningsprojekt som beräknas pågå i 3 år. Det finns sedan tidigare i Stockholm.
Där har projektet räddat 175 liv. Jag är SMSlivräddare. Läs mer

 

 

Kungälvs -Posten 2015-11-13

”Kungälvsbor i hjärtfilm”

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är klara med filmer om Första Hjälpen
vid hjärtinfarkt, stroke, diabetes, brännskada, allergi och cirkulationssvikt (blödning).
Filmerna används av instruktörer i Första hjälpen utbildade av Svenska rådet
för hjärt-lungräddning, www.hlr.nu. Magnus Rosén har bidragit med musik till första hjälpen vid stroke.
Susanna Helldén på Teater Tofta, spelar kvinna som drabbats av hjärtinfarkt och en kvinna med misstänkt stroke.
Jag är livräddaren som gör Första Hjälpen och har också skrivit manus till filmerna i samverkan
med två andra från HLR-rådet.

Första hjälpen filmer www.hlr.nu

Lullan Backman i Första hjälpen filmer

Tidningen Båtliv 2015-03-25

Läs artikel >>

 

Nödbloss Basic Safety övning. Lullan leder Första Hjälpen delen i kursen.

Nödbloss Basic Safety övning. Lullan leder Första Hjälpen delen i kursen.

 

STO-tidningen (Stenungsund-Tjörn-Orust)

STO-tidningen var ute när Sjöfartsakademien höll sin första kurs i Basic Safety. Lullan var kursledare för Första Hjälpen delen, en heldag 24/3 2015.

Käringön. Basic Safety kurserna har startat.

Käringön. Basic Safety kurserna har startat.

 

Artikel i GP ”namn” 2014-09-21

artikel GP 2014-09-21

 

Artikel I Kungälvs-Posten 2014-08-19

Kungälvs Kommun skriver på hemsidan www.kungalv.se om Vattendagen 2014-08-14.

artkel KP 2014-08-19 001Vattendagen 14 augusti 066
”Vattendagen blev i Kungälv ett tillfälle att visa upp sin verksamhet. Inför ett hundratal tappra åskådare som tålmodigt trotsade vädrets makter, demonstrerade simklubben de fyra simsätten, roddklubben rodde olika båtar och kanotklubben spelade kanotpolo. Räddningstjänsten var på plats med bilar och båtar. Lullan Backman demonstrerade hjärt-lung-räddning och hjärtstartare. Kommunen informerade om VA i kustzon och det nya vattenverken som håller på att projekteras, samt hade extrapris på vattenprovning.
Text: Noel Cornér, foto: Jan Rancken, Kungälvs kommun Publicerat 2014-08-15″

Hela artikeln kan du läsa här Jonas Colting >>

 

Roderbladet

Skriver om hjärt-lungräddningskurser våren 2014.

 HLR-bjorlanda1

 

SLS medlemstidning

Skriver om utbildningarna av instruktörer i Första hjälpen på Marstrand.

Artikel i SLS-tidningen 2014 001

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning
och nystartade Svenska Första hjälpen rådet

Råden utbildar för första gången, lärare vid 8 lärosäten i Sverige, att bli huvudinstruktörer i HLR och första hjälpen på Marstrand, 27 och 28 januari 2014.

artikel KP Marstrand

 

Kungälvs- Posten

Intervjuar initiativtagaren Stephan Svenning

För att öka kunskaperna i och skapa en långsiktig spridning av HLR och första hjälpen har Svenska rådet för hjärt-lungräddning gått in och sponsrat en unik utbildning i första hjälpen. Denna utbildning kommer att äga rum på Marstrand den 27-28 januari 2014.

Bakgrund: Utbildningen bygger på nya nationella riktlinjer som det nystartade Svenska Första hjälpen – rådet tagit fram utifrån det vi idag vet om vilka åtgärder som ska eller bör sättas in i samband med olika skador och sjukdomar.

Första Hjälpen – rådet består av representanter för Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Röda Korset, SLS och Civilförsvarsförbundet, http://sfhr.se/.

För att effektivisera och snabba på implementeringen av HLR och Första hjälpen i samhället, är skolan en arena med en potential för en långsiktig och kontinuerlig kunskapskälla. För att denna potential ska kunna användas krävs att lärarna har kunskaper i fältet och det naturliga är att dessa kunskaper skaffas under lärarnas utbildning. Ht-2011 infördes dessutom nya läroplaner för skolan (Lgr-11, m.fl.). I Lgr-11, i kursplanen för årskurserna 7-9, är ett centralt innehåll Första Hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Denna formulering är ett starkt incitament för att på lärarutbildningar ha som lärandemål att studenterna skaffar sig kompetens för att i sin profession kunna utbilda sina elever i Första hjälpen och HLR. Det är då rimligt att tro att Första hjälpen och HLR verkligen genomförs som kursinslag i skolan som för med sig att elever skaffar sig kunskaper inom skolans ramar.

Mål: För att den ovanstående implementering ska kunna ske krävs kunskaper och ett konkret mål med utbildningen på Marstrand är att deltagarna ska få behörighet som huvudinstruktörer inom HLR och Första Hjälpen och utbildningen är riktad till lärare som arbetar på de åtta lärosäten i landet där man har examensrättigheter för lärarutbildning med inriktning mot idrott och hälsa på högstadium och gymnasium. Deltagarna representerar alla de åtta högskolor/universitet som i dagsläget ger den här inriktningen inom lärarutbildningen. Umeå universitet, Linnéuniversitetet, GIH – Stockholm, Malmö högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Örebro universitet samt Högskolan i Halmstad.