Utbildningar

Heartex, Första Hjälpen AB,
utbildar i HLR enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram ”Vuxen-HLR ” 2016, www.hlr.nu
1. Vuxen – HLR
2. Barn- HLR

 

Utbildar i Första hjälpen
enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram i Första hjälpen 2014, www.sfhr.se

Första hjälpen? Läs mer här >>

 

 

Vad får Du lära Dig på utbildning i hjärt-lungräddning, HLR ?

 • att snabbt avgöra vilken hjälp en till synes livlös person behöver
 • ringa 112
 • starta livräddande insatser som
  HLR vid hjärtstopp och att kunna använda en hjärtstartare
  samt att lägga medvetslös person i stabilt sidoläge
  Hjälpa en person som har satt i halsen, luftvägsstopp

Det handlar om att:

 • Träna på och förstå att det är livräddande att göra tillräckligt kraftiga bröstkompressioner – för att få syre till hjärna och hjärta
 • Kunna använda en hjärtstartare och förstå att det är en livräddande apparat som kan starta hjärtat men Du måste starta HLR
 • Träna på att våga öppna luftvägen ordentligt för att göra inblåsningar – för att syresätta blodet
 • Träna på och förstå varför en medvetslös person skall läggas i stabilt sidoläge – för att säkerställa andningen och hindra kvävning
 • Förstå och använda kunskaper i första hjälpen vid hjärtinfarkt och stroke med flera akuta sjukdomar och skador som också kan rädda liv
 • Dessutom får du tid ställa frågor och bra tips!

 

Kombinera utbildningsprogrammen så att det passar ert utbildningsbehov!
Vi utbildar på plats hos er eller annan plats enligt överenskommelse ( konferensanläggning).
Vi erbjuder även utbildning i vuxen-HLR på engelska