D-HLR

Utbildning i att kunna behandla en person med hjärtstopp genom tidig start
av HLR och att kunna defibrillera med hjälp av en halvautomatisk hjärtstartare
( defibrillator, AED) som, med en strömstöt kan återställa hjärtrytmen.

Ju kortare tid från hjärtstoppet till strömstöten kan ges, desto större är chansen att överleva.
Kan en hjärtstartare användas inom  180 sekunder från hjärtstoppet ökar chansen att överleva till ca 70-75%.

Vem som helst kan efter genomgången utbildning öka chansen att rädda en person
med hjärtstopp genom att larma 112, starta HLR och använda en halvautomatisk hjärtstartare ( AED).

hjartstartare
Heartstart, HS 1 och Zoll AED Plus. (se film från hjärt-lungfonden här)

Heartex har en Zoll AED plus, hjärtstartare (AED) tillsammans med Gullbringa golfklubb.
Den finns på golfklubben från 30/4-30/10.
 www.hjartatartarregistret.se

Vill Ni skaffa en Hjärtstartare?

Heartex utbildar er i hur man använder den, enklare kurs ( ca 2 timmar) som
anpassas efter ert val av hjärtstartare, ”Vuxen-HLR med hjärtstartare”.
Ni få kunskap om hur den fungerar och används.

 

Utbildning i D-HLR

Fördjupad kurs, D-HLR utbildning, inkluderar scenario -träning med stor docka,
utbildningen tar ca. 3 timmar), inläst kursbok och webb-utbildning.

D-HLR rekommenderas för personer som i sitt yrke förväntas ge första hjälpen,
HLR och att använda en hjärtstartare.
Detta gäller särskilt: säkerhetsvakter, polis, brandmän, taxi chaufförer,
personal i simhallar, flygpersonal osv.

Några mål för utbildningen i D-HLR:

  • förstå vikten av tidigt larm, start av HLR och defibrillering
  • utföra HLR med god kvalitet med två- eller en-räddarteknik
  • larma och känna till hur larmorganisationen fungerar
  • använda andningsmask
  • använda en halvautomatisk defibrillator
  • använda och förstå handlingsplanen i D-HLR
  • förstå varför det är viktigt att träna regelbundet
  • behandla en person som drabbats av hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Kontakta oss för offert. Vi samverkar i D-HLR utbildningarna med SaveLife i Halmstad.