Första hjälpen

Första hjälpen kurser

Kursledaren är huvudinstruktör i första hjälpen
certifierad av Svenska Första hjälpen rådet.

Vi följer rekommendationer om vad kursen i Första hjälpen bör innehålla
. www.sfhr.se
hjärtinfarkt, stroke, diabetes och allergi, blödning,
brännskada, nack-ryggskada och kramper/epilepsi

Praktiska övningar: hjärtläge, AKUT-test, stabilisera nacke mm

Våra utbildningar är  uppdaterade efter nya riktlinjer
(guidelines) 2015 www.erc.edu

Första hjälpen vid stroke.

Första hjälpen vid stroke.

 

En öppen kurs 2018

onsdag 2018-04-18 kl. 13.00-ca 16.30

Plats:  Hotell Fars Hatt i Kungälv
Pris: 850kr/deltagare (företag+moms ), kursbok ca 175kr+moms, inkl. frakt

Intresseanmälan!

 

………………………………………………………

 

Första hjälpen på företag

Antal deltagare vid Första hjälpen utbildningarna: ca 12 personer per utbildningstillfälle.
Vi anpassar utbildningen efter Er riskanalys / tillbudsrapport.

Vad ska ni välja?
Fyll i dina uppgifter här så ringer jag upp er en tid ni önskar!

Det kan vara viktigt att extra tid skall läggs på vanligt förekommande olyckstyper på er arbetsplats:

el-olycka
stukning
fallskada
hjärtinfarkt
ögonskada
brännskada
drunkning

Lullan nackskada 2015

Vid nackskada handlar du efter LABC.

 

1. Första hjälpen grundutbildning
Tid: ca 2.5 timmar

Utbildningen är både praktisk och teoretisk.
Teoretisk genomgång av LABC (läge, andning, blödning och chock=cirkulationssvikt) och brännskada.
Vi övar praktiskt på att lägga tryckförband och första hjälpen vid cirkulationssvikt.

Grundkurs i Första hjälpen kursinnehåll:
hjärtinfarkt, stroke, diabetes och allergi/astma,
brännskada, nack-ryggskada och kramper/epilepsi
Praktiska övningar: hjärtläge, AKUT-test, stabilisera nacke
Teori: diabetes, brännskada, kramper och allergi/astma

 

2. Första hjälpen vid hjärtinfarkt och stroke, friskvård

( ingår i LABC eller kan väljas till din HLR-utbildning)

Här får du livsviktig kunskap om första hjälpen vid
hjärtinfarkt och stroke.

Hjärtinfarkt drabbar varje år, en person var 17:e minut,
28000 personer insjuknar per år. Dina kunskaper kan både rädda liv  och minska lidande.
Här ger vi dig de nya riktlinjerna.
Tidsåtgång: 15-20 minuter

Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar, 100000 personer har något
kvarstående handikapp efter en stroke. Idag kan sjukdomen behandlas med
framgång om behandling sätts in i tid.  Här kan din första hjälpen kunskap vara livräddande.
Tidsåtgång: 10-15 minuter

Symtom och hur du själv kan förebygga
åderförkalkning som är orsak till både stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2 och
demenssjukdom ingår i båda dessa tillval.

 

3. Första hjälpen vid elektriska olycksfall, el-olycksfall

Tid: ca 0,5 timme
Använder broschyr från EIO ” Vägledning vid elskada”.
Kursen innehåller bland annat:
Fallskada (nacke-rygg) strömgenomgång, ljusbåge och brännskada.

Film: Första hjälpen vid El-olycksfall, Svenska HLR-rådet 2016-10
Idé Lullan Backman, Skådespelare Johan Skogmalm, granskad av Mattias Fahlberg EIO Göteborg

Ges endast i samband med hjärt-lungräddningsutbildning, HLR.

HLR, hjärt-lungräddning och El-olycksfall

HLR, hjärt-lungräddning och El-olycksfall

 

Vill Du bli instruktör i Första hjälpen?

Kontakta för mer information www.heartex.se/kontakt

”Första hjälpen och hjärt-lungräddning till vuxna”

Vi utbildar hos er, 4-6 deltagare.
Om ni är många 6-12, kommer vi två instruktörer.

Kursen består av två delar:
1. Första hjälpen-grundkurs
2. Instruktörsutbildning

Förkunskap: Instruktör i Vuxen- HLR med hjärtstartare och grundkurs i Första hjälpen.
Här kan du får mer information.

Första hjälpen kursbok

Kursbok Första Hjälpen och hjärt-lungräddning

Heartex är medförfattare till HLR-rådets Första hjälpen material.
Svenska HLR-rådet har i samarbete med Svenska Första hjälpen Rådet
en kursbok i Första hjälpen: ”Första Hjälpen och hjärt-lungräddning ”.
Boken innehåller även första hjälpen till barn.

Nytrycket 2016-10-11 kan du köpa i Svenska HLR-rådets webbutik:
Beställ här: hlrwebbutik.se

 

Boka utbildning i FÖRSTA HJÄLPEN med praktisk träning.
Kombinera gärna första hjälpen med HLR- utbildning!

Vi erbjuder utbildning i samverkan med andra huvudinstruktörer