Instruktörsutbildning i Första hjälpen

Välkomna till oss!
Kursdagar april 2018
Lullan Backman Heartex, Första Hjälpen AB,
och Johan Skogmalm  SaveLife i Halmstad AB erbjuder
instruktörsutbildning i Första hjälpen, roligt, ändamålsenligt
och praktiskt för dig som vill bli
certifierad instruktör.
Kursledarna är Huvudinstruktörer i Första Hjälpen,
intensivvårdssjuksköterska och ambulanssjuksköterska
Lullan och Johan-vi räddar hjärtat

Lullan och Johan-vi räddar hjärtat

Utbildningen bygger på de nya nationella riktlinjerna i Första Hjälpen 2015 (www.erc.edu) som
Svenska HLR rådets arbetsgrupp för HLR till allmänheten har skapat utbildningsprogrammet utifrån.
Målet är att rädda fler liv vid olycka och sjukdom.
Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren certifierad instruktör i Första Hjälpen
enligt Svenska HLR rådets utbildningsprogram.
Som certifierad instruktör har du rätt att utbilda i Första hjälpen samt lämna ut
kompetenskort från Svenska HLR rådet
under förutsättning att kursen följt utbildningsprogrammet ”Första hjälpen”.

Instruktörsutbildningen i Första hjälpen genomförs där det passar er.

Målet för utbildningen är att Första hjälpen-instruktören
självständigt kan genomföra grundutbildning i Första hjälpen.

Obligatoriska förkunskaper och förberedelser

– Registrerad som instruktör i Vuxen-HLR
– Inläst kurs- och instruktörsbok i ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning” från Svenska HLR-rådet 2016
– Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)
– Titta på Första hjälpen-filmerna

Omfattning

Kursen omfattar tre timmar grundutbildning som är obligatorisk inför instruktörsutbildningen.
Andra kursdagen omfattar ca. 10 timmar.

Kursinnehåll

Dag 1: Grundutbildning i Första Hjälpen ( obligatorisk för blivande instruktör)
Kursen erbjuds som öppen kurs för kursdeltagare som inte ska bli instruktör.
En livsviktig kurs för att kunna rädda livet på sig själv och andra!

Dag 2: Instruktörsutbildning i Första Hjälpen
– Planera och genomföra grundutbildning
– Redovisning av träningsuppgifter
– Pedagogisk diskussion
– Genomgång av instruktörens arbete
– Genomgång av utbildningsmaterialet
– Praktiska råd

Dag 1: Grundutbildning i Första Hjälpen

Plats: Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2, 442 31  Kungälv

Tid: onsdag 2018-04-18 kl. 13.00-16.30

Pris: 850kr + moms/ kursdeltagare, eftermiddagsfika ingår (begär offert för grupper )
Kostnad för kursbok tillkommer.
Kursdeltagarna får kompetenskort för Vuxen-HLR(kryssat i rutan för FH).

Dag 2: Instruktörsutbildning i Första Hjälpen

Plats:  Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2, 442 31  Kungälv
Tid: torsdag 2018-04-19 kl. 08.00-17.30
Pris:5000 kr/kursdeltagare, exklusive moms.
Kostnad för kurs- och instruktörsbok tillkommer. Lunch samt förmiddags-
och eftermiddagsfika ingår.
Kursdeltagarna får kursintyg för ”Instruktör i Första Hjälpen”.
Paket både grundkurs och Instruktörskurs: 5500kr+moms/ deltagare.
Kostnad för kurs- och instruktörsbok tillkommer.
Vid intresseanmälan ange företag, vilket tillfälle ni önskar samt
era kontaktuppgifter (namn, adress mailadress och telefonnummer)
Vi lämnar gärna offert för utbildning på annan ort.
Instruktörs kurs i Första hjälpen

Instruktörs kurs i Första hjälpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder instruktörskurs i Första Hjälpen
på en plats ni önskar om ni är ett stort
antal instruktörer i Vuxen-HLR som ska fortbildas.
Begär offert kontaktas oss nedan: