Handen på hjärtat – Din kunskap kan göra skillnad!

Årligen rapporteras cirka 5.500 personer till hjärtstoppsregistret
som drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Tidig start av hjärt-lungräddning och bröstkompressionernas kvalitet är mest avgörande
för om livet kan räddas vid hjärtstopp.
För varje minut som går utan start av HLR, minskar chansen att överleva med 10 %

Kan en hjärtstartare användas inom 180 sekunder och den hittar hjärtstopp sam
kan botas med en strömstöt, ökar chansen att överleva till ca.75 %